Psykoterapi er mange ting og ved at klikke på linket vil du få en god forklaring på hvad terapi indeholder.

Jeg er først og fremmest en du kan dele dine tanker og følelser med. Rummelighed, forståelse og accept er hjørnesten i mit arbejde.

Jeg er psykodynamisk orienteret, det vil sige, jeg mener, at vores tidlige relationer, kultur og tilknytning har stor indflydelse på vores måde at håndtere konflikter og problemer, som vi møder på livets vej.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret, det vil sige, jeg tager udgangspunkt i det, der sker i rummet her og nu, og er derfor gestaltisk i min arbejdsform. Jeg udfordrer jer i forhold til at se, tænke, eller opfatte ting på andre måder end I er vant til.

Jeg arbejder derfor altid ud fra tre perspektiver:

Det Kognitive niveau- hvad vi tænker og forestiller os

Det Emotionelle niveau- hvad vi føler

Det Somatiske niveau- hvad kroppen fortæller os.

Jeg bruger samtaler, externaliseringsteknikker, som stole arbejde, kognitiv terapi, Somatic Experience og humor både til at skabe en forandring men også til at hjælpe jer med at give slip på det der har været eller er svært.

Med familie arbejde er jeg mere systemisk og narrative i min tilgang, det vil sige fokus er på familiens relationer og deres historie.

I mit arbejde som terapeut har jeg derfor erfaret at der er mange veje til Rom og at terapiformen skal tilpasses klienten og problemstilling og ikke omvendt.